EURES


Ce vă poate oferi EURES?

Scopul EURES este de a oferi informaţii, recomandări şi servicii de recrutare/plasare (găsire a candidatului/locului de muncă potrivit) īn beneficiul lucrătorilor şi angajatorilor, precum şi al oricărui cetăţean care doreşte să beneficieze de principiul liberei circulaţii a persoanelor. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă a judeţului Covasna oferă servicii de mediere a muncii īn Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European īn calitatea sa de membru EURES. Această calitate i-a fost stabilită prin "DOCUMENTUL DE POZIŢIE AL ROMĀNIEI Conf RO 50/01-CAPITOLUL 2 - LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR", prin care este transpusă Directiva Comisiei nr.93/569 din 22 octombrie 1993 cu privire la implementarea Regulamentului Consiliului 1612/68 referitor la libera circulaţie a lucrătorilor īn cadrul Comunităţii.
- să informeze, să indrume şi să furnizeze sfaturi potenţialilor lucrători mobili cu privire la oportunităţile de a lucra in UE/SEE ca şi despre condiţiile de muncă şi de viaţă din spaţiul european
- să ajute angajatorii dornici sa recruteze lucrători din alte ţări ale SEE
- să ofere sfaturi ţi indrumare lucrătorilor ţi angajatorilor din regiunile transfontaliere

Pentru informaţii suplimentare privind locurile de muncă vacante vă rugăm să vă adresaţi la sediul AJOFM Covasna Tel:0267-312-157 / 108 sau 0788-654-838

1. Copie BI/CI sau copie paşaport cu valabilitate de minim 6 luni
2. CV model EUROPASS se descarcă de pe www.europass.ro şi se completeză īn limba engleză, limba franceză sau limba germană.
3. Cazierul judiciar īn original care să ateste că nu are antecedente penale
4. Adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea "apt pentru muncă"