COMPLETAREA VENITURILOR SALARIALE

Ai fost şomer, beneficiar de indemnizaţie de şomaj şi te-ai angajat pe durată nedeterminată?
Vino la sediile noastre şi solicită drepturile pe care le ai.

COMPLETAREA VENITURILOR SALARIALE

Şomerii (cu excepţia absolvenţilor de învăţământ): Pentru aceasta trebuie ca în termen de maximum 60 de zile de la data încetării dreptului la indemnizaţia de şomaj ca urmare a angajării, să depuneţi la agenţie următoarele documente:

Important !

Până la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirată, trebuie să depuneţi la agenţie dovada emisă de angajator din care să reiasă că sunteţi încadrat în muncă.