FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANGAJATII PROPRII

FORMARE PROFESIONALA
COFINANTAREA DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA ORGANIZATE DE CATRE ANGAJATORI, PENTRU SALARIATII PROPRII.


Se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj:   Angajatorii pot beneficia de cofinantare pentru derularea unui singur program de formare profesionala īn cursul unui an.
  Suma este acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile īn domeniul ajutorului de stat pentru formare.
  Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesionala, pentru care s-a acordat cofinantarea, cel putin 1 an de la data acordarii sumei.

Documente necesare, prezentate de angajatori, īn cadrul selectiilor organizate de A.J.O.F.M. Covasna
Conform prevederilor cuprinse in Caietul de sarcini: